Croeso i Wefan Newydd yr Ysgol! Welcome to our New Website!

Polisiau / Policies

Mwy o wybodaeth am bolisiau'r ysgol. More information about the school's policies.

Read More

Llythyrau / Letters

Rhestr o lythyrau'r ysgol. A list of the school's recent letters.

Read More

Dyddiadau Pwysig / Important Dates

Dyddiadau i'w nodi. Dates to take note of.

Read More

Dyddiadau i’w Cofio / Dates To Remember

MEDI/ SEPTEMBER            21            Cyfarfod o Gyfeillion yr Ysgol / Friends of the School meeting 3.00p.m. – Croeso i bob rhiant fynychu / All parents are welcome to attend   HYDREF/ OCTOBER            6              Mcmillan – Paned Prynhawn / Afternoon tea – 2.00p.m. Neuadd/Hall 12            Bocsys Operation Xmas Child i mewn /

Read More